วิธีการเจาะเลือด | pinztv

3 พ.ย. 2020
103 มุมมอง

การเจาะเลือด
อุปกรณ์สำหรับการเจาะเลือด
เข็มสำหรับเจาะเลือดขนาดเบอร์ไม่เกิน 22
กระบอกฉีดยา Syringes
หลอดแก้วสำหรับเก็บเลือด Blood Collection Tubes
สายยางสำหรับรัดแขน Tourniquets
น้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ alcohol
สำลีหรือผ้าก๊อซสำหรับกดบริเวณที่เจาะเลือด
อุปกรณ์สำหรับทิ้งของมีคมเพื่อป้องกันได้รับบาดเจ็บจากของมีคม
พลาสเตอร์สำหรับปิดแผล
วิธีการเจาะเลือด
นำหัวเข็มสวมเข้ากับกระบอกฉีดยา หมุนให้แน่น
ดึงพลาสติกที่คลุมหัวเข็มออก
ดึงผิวหนังบริเวณที่จะเจาะให้แน่
วางแนวเข็มให้ตรงแนวหลอดเลือดที่จะเจาะ
แทงเข็มเข้าเส้นเลือด เมื่อได้เลือดให้จับกระบกให้แน่ และดูดเลือดอกมา ระหว่าที่เริ่มจะดูดเลือดให้คลายสายยางที่รัดแขนออก
เมื่อได้เลือดพอแล้วก็ให้ดึงเข็มออกและใช้สำลีกดบริเวณที่เจาะ ปิดพลาสเตอร์

THworld